កើល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ពាក្យបងប្អូន: បង្កើល

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កើល

  1. កឿង, កល់​ទាល់​នឹង​ដី ឬ នឹង​គល់, នឹង​ដង្គត់
    ឧ. ទូក​កើល​នឹង​ច្រាំង
    ឧ. កប៉ាល់​បើក​ទៅ​កើល​នឹង​ច្រាំង
  2. (ពាក្យប្រៀប) បើ​ជា​ពាក្យ​ប្រៀប​ថា ទញ់ទាល់​សំដី
    ឧ. និយាយ​ៗ​ទៅ ស្រាប់​តែ​កើល​សព្ទ​កណ្ដាល​ចំណោម

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត