កេល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កេល

  1. ទាត់​រំកិលកោយ​នឹង​ចំហៀងមេ​ជើង, ដោយ​កែង​ជើង​ជាប់​នឹង​ដី​ ដើម្បី​ឲ្យ​បាន​ទៅ​ជិត​ដៀប រួច​ទើប​ទាត់​តម្រូវ​ជា​ឯ​ក្រោយ (ល្បែង​អង្គញ់)។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កេល

  1. វិលវង់, សៀរ
    ដើរ​កេល។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត