កេសរសីហៈ

ដោយWiktionary
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី កេសរ​សីហៈ)

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ បាលី កេសរ+សីហៈ>កេសរសីហៈ

នាម[កែប្រែ]

កេសរសីហៈ

  1. សីហៈ​ដែល​មាន​កេសរ គឺ​សំណុំ​រោម​វែង​ៗ ត្រង់​ក ហៅ កេសរ​រាជ​សីហ៍ ក៏​បាន គឺ​កេសរ​សីហៈ​ជា​ស្ដេច​នៃ​ម្រឹគ​ទាំងពួង

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត