កែក្រាយ

ដោយWiktionary

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កែក្រាយ

  1. ដើរ​យាងយាស​ទៅ​មក ដូច​ដំណើរ​ល្ខោន​រាំ។
    កែក្រាយ​ចូល​ទៅ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កែក្រាយ

  1. ដែល​មាន​ដំណើរ​យាងយាស បែប​ដំណើរ​ល្ខោន​រាំ
    ដំណើរ​កែក្រាយ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត