កែនពិរុណសាស្ត្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន្សោមកិរិយា[កែប្រែ]

កែនពិរុណសាស្ត្រ

  1. កំណត់​សម្គាល់នូវ​ទឹក​ភ្លៀង ឬ​ទាយ​ទឹក​ភ្លៀង។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត