កោះអន្លង់ចិន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកស្អាង