កំណក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កក>ក+អម់/ំ+ណ+ក>កំណក។(ផ្នត់ជែក)

នាម[កែប្រែ]

កំណក

  1. វត្ថុ​រាវ​ដែល​កក​ខាប់ខន
    កំណក​ខ្លាញ់, កំណក​ប្រេង

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត