កំណៀង

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កៀង>ក+អម់/ំ+ណ+ៀ+ង>កំណៀង។ (ផ្នត់ជែក)

នាម[កែប្រែ]

កំណៀង

  1. ការ​កៀង, ការ​ប្រមូល
    កំណៀង​ក្របី, កំណៀង​គោ។

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត