កំប៉ាត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ប៉ាត>កំ+ប៉ាត>កំប៉ាត។ (ផ្នត់ដើម)

គុណនាម[កែប្រែ]

កំប៉ាត

  1. ស្ដើង​ហើយ​រាប
    រាង​កំប៉ាត។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត