កំពើង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កំ+ពើង>កំពើង។ (ផ្នត់ដើម)

គុណនាម[កែប្រែ]

កំពើង

  1. ដែល​ពើង
    ផ្តិល​កំពើង, កញ្ជើ​កំពើង។

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត