ក្រាំងពង្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំសង្កែសាទប
  2. ភូមិនៃឃុំវល្លិ៍សរ
  3. សង្កាត់នៃខណ្ឌដង្កោ
  4. ភូមិនៃសង្កាត់ក្រាំងពង្រ
  5. ភូមិនៃឃុំកុមាររាជា