ក្រូច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ពួក​មាន​ផ្លែ​ប្រកប​ដោយ​ក្លែប, កំពឹស​មាន​រស​ជូរផ្អែម​សម្រាប់​ប្រើ​ជា​អាហារ ឬ ជា​ប្រយោជន៍​ក្នុង​គ្រឿង​ញាំ​ភ្លា​ជាដើម ។ ក្រូច​មាន​ច្រើន​យ៉ាង : ក្រូច​ថ្លុង, ក្រូច​សើច, ក្រូច​ឆ្មារ, ក្រូច​ចង​សក់, ក្រូច​ឃ្វិច, ក្រូច​ពោធិ៍សាត់ ។ល។
 2. ភូមិនៃឃុំស្រះរាំង
 3. ឃុំនៃស្រុកព្រៃឈរ
 4. ភូមិនៃឃុំក្រូច
 5. ភូមិនៃឃុំត្រមូង
 6. ភូមិនៃឃុំកក់
 7. ភូមិនៃឃុំស្វាយភ្លើង
 8. ភូមិនៃឃុំរកា
 9. ភូមិនៃឃុំដំរីផុង
 10. ភូមិនៃឃុំជាងដែក
 11. ភូមិនៃឃុំកន្សោមអក
 12. ភូមិនៃឃុំក្ដឿងរាយ
 13. ភូមិនៃឃុំអង្គររាជ្យ
 14. ភូមិនៃឃុំឯកភាព
 15. ភូមិនៃឃុំឫស្សីលក
 16. ភូមិនៃឃុំសែនសុខ
 17. ភូមិនៃឃុំជ្រុងពពេល
 18. ភូមិនៃឃុំពត់សរ