ក្អាកក្អាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) សប្បាយ, រីករាយ, រួសរាយកិ. វិ. ពាក្យ​សម្រាប់​ញ៉ាំង​ពាក្យ​សើច​ឲ្យ​ប្លែក​ឡើង : សើច​ក្អាកក្អាយ (ម. ព. កក្អាកកក្អាយ ផង) ។