ខ្ចប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) រុំ ឬ វេច​ជា​កញ្ចប់, ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ជា​កញ្ចប់ : ខ្ចប់​បាយ​មួយ​កញ្ចប់​ទៅ​បរិភោគ​តាម​ផ្លូវ ។