ខ្នារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​ការ​សូត្រ, ការ​អំបោះ​ធ្វើ​ដោយ​ឫស្សី​បិត ឬ ត្រែង​ដែល​ហៅ​ថា ត្រែង​ខ្នារ​កាំ ជាដើម ។
 2. ( ន. ) ឈ្មោះ​គ្រឿង​ប្រហារ​មួយ​យ៉ាង មាន​សណ្ឋាន​ដូច​ស្នា​សម្រាប់​បាញ់​ឯង ។
 3. ព. បុ. ( ន. ) ទី​ដី​ជា​ទួល​ខ្ពស់​ព័ទ្ធ​ជុំវិញ​ត្រពាំង ឬ​ជាត​ស្រះ គឺ​ស្រះ​ដែល​កើត​ឯង​ដោយ​ឥត​អ្នក​ណា​ជីក, ជួន​កាល​គេ​ក​ភូមិ ឬ ក​វត្ត​លើ​ទួល​នោះ​គេ​ហៅ​ថា ភូមិ​ខ្នារ, វត្ត​ខ្នារ តាម​ឈ្មោះ​ដើម ។ ត្រពាំង ឬ​ ជាត​ស្រះ​នោះ ក៏​គេ​ហៅ​តាម​ឈ្មោះ​ទួល​នោះ​ដែរ : ត្រពាំងខ្នារ; បើ​គេ​បញ្ចុះ​ដំរី​ឲ្យ​ត្រាំ​ទឹក គេ​ហៅ ត្រាំខ្នារ ។ល។
 4. ភូមិនៃឃុំឈើទាល
 5. ភូមិនៃឃុំស្ដើងជ័យ
 6. ភូមិនៃឃុំខ្នារស
 7. ភូមិនៃឃុំស្រឡប់
 8. ភូមិនៃឃុំកក់
 9. ភូមិនៃឃុំទួលព្រេជ
 10. ភូមិនៃឃុំរតនៈ
 11. ភូមិនៃឃុំរអាង
 12. ភូមិនៃឃុំព្រៃទឹង
 13. ភូមិនៃឃុំខ្នារសណ្ដាយ
 14. ភូមិនៃអតីតឃុំក្របីរៀល
 15. ភូមិនៃសង្កាត់ក្របីរៀល
 16. ភូមិនៃអតីតឃុំជ្រាវ
 17. ភូមិនៃសង្កាត់ជ្រាវ
 18. ភូមិនៃឃុំក្រាំងធ្នង់
 19. ភូមិនៃឃុំលាយបូរ
 20. ភូមិនៃឃុំក្រសាំង