ខ្ពប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( កិ. ) ឡើង​ដើម​ឈើ​ដោយ​ឱប : ខ្ពប​ឡើង​ដើម​ដូង ។
  2. ( ន. ) កន្លែង​ថ្នក់​ទឹក​កើត​ដោយ​ដី​ដុះ​ថ្មី​ឱប​ច្រាំង​ចាស់ ។ គឺ​កន្លែង​ថ្នក់​ទឹក កើត​ឡើង​ដោយ​ដី​ដុះ​ថ្មី​ឱប​ជាប់​នឹង​ច្រាំង​ចាស់ ​ច្រើន​​មាន​នៅ​តាម​ដង​ទន្លេ ឬ​ស្ទឹង​ធំៗ ដូចជា ឃុំ​ខ្ពប នៅ​​បាត់ដំបង ។
  3. ភូមិនៃឃុំមហាខ្ញូង
  4. ភូមិនៃឃុំរំចេក
  5. ភូមិនៃឃុំតាកែន
  6. ឃុំនៃស្រុកស្អាង
  7. ភូមិនៃឃុំកោះឧកញ៉ាតី
  8. ភូមិនៃឃុំសំពៅពូន
  9. ភូមិនៃឃុំព្រែកសំបួរ