ខ្សឹប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) និយាយ​តិច​ជិត​ត្រចៀក ដើម្បី​មិន​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​ដែល​នៅ​ជិត​ខាង​ឮ ។

  1. បក្សីមួយប្រភេទ