ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
មើលផងដែរ ៖ គរ
U+1782, គ
KHMER LETTER KO

[U+1781]
Khmer
[U+1783]


ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា
g
ឡាតាំងយានកម្ម kɔɔ
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kɔː/


មូលសព្ទ ១

ចុះមកពីអក្សរព្រាហ្មី 𑀕, រួចវិវត្តជាអក្សរបល្លវៈ Pallava Ga.svg ។ សមមូលនឹងអក្សរទេវនាគរី

តួអក្សរ

(ជើង ្គ)

 1. (ពួក "អ៊") ព្យញ្ជនៈតួទី ៣ វគ្គទីមួយ ជាគូនឹងព្យញ្ជនៈ
  វគ្គ-ក (កណ្ឋជៈ) •
ទម្រង់ដទៃ
 • (អក្សរប្រាយ) ⠠⠛

មូលសព្ទ ២

ធៀបនឹងភាសាចាមខាងកើត ꨈꨣ (គរ), ភាសាយួន gòn

ទម្រង់ឆ្លាស់

នាម

 1. ឈ្មោះប្រភេទ​ដើមឈើធំមានបន្លា Ceiba pentandra ក្នុងអំបូរច្បា (Malvaceae) មានផ្កាពណ៌ទឹកដោះ ផ្លែមាន​សរសៃប៉ុយប្រើជាសំឡី

បំណកប្រែ

មូលសព្ទ ៣

គុណនាម

 1. អសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយស្ដី។
  មនុស្សពីកំណើត។
 2. ឥតសូរខ្ទ័រឡើង (ចំពោះលោហៈពេលត្រូវគោះដំ)។
  គេថាប្រាក់មិនសុទ្ធព្រោះវា

បំណកប្រែ