គល់ក

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ គល់+>គល់ក។

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

នាម[កែប្រែ]

គល់ក

  1. ដើមក

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមខ្មែរ-អង់គ្លេស