គោល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. សំ. បា. ( ន. ) (គោល ឬ គោលក “ដុំ, ដុំ​មូល, មណ្ឌល; កូន​គ្លី ...”) ដុំ​ថ្ម, ដុំ​ដែក, ដុំ ឬ កំណាត់​ឈើ, ឬ​ក៏​ដុំ​ផ្ទាំង​ដែល​រៀប​ឥដ្ឋ ទោះ​មាន​ចារឹក​អក្សរ​ក្ដី មិន​មាន​អក្សរ​ក្ដី ដែល​គេ​ជីក​ដាំ ឬ បោះ​ទុក​ជា​គ្រឿង​សំគាល់​ឲ្យ​ដឹង​ព្រំ​ប្រទល់​ជាដើម : បោះ​គោល, គោល​វត្ត, គោល​ចម្ការ, គោល​ខេត្ត, គោល​ព្រំ​ប្រទល់​ដែន ។
 2. រូប​ពាក្យ, រូប​សេចក្ដី;
 3. ច្បាប់, មាត្រា, មាតិកា;
 4. ភ័ស្ដុតាង, សំអាង, សាក្សី : គោល​ពាក្យ, គោល​សេចក្ដី, និយាយ​ឲ្យ​មាន​គោល ។ វាយ​កូន​គោល (ម. ព. កូន​គោល; ម. ព. គុលិកា និង គុលី ផង) ។
 5. ភូមិនៃឃុំរកាពប្រាំ
 6. ភូមិនៃឃុំមនោរម្យ
 7. ឃុំនៃស្រុកប្រាសាទសំបូរ
 8. ភូមិនៃឃុំទួលព្រេជ
 9. ឃុំនៃស្រុកអង្គរជុំ
 10. ភូមិនៃឃុំគោល
 11. ភូមិនៃឃុំពពេល
 12. ភូមិនៃឃុំស្វាយអង្គ
 13. ភូមិនៃឃុំក្រសាំង