ឃរណី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឃៈ-រៈ-នី បា.; សំ. ( ន. ) (គ្ឫហិណី) ស្ត្រី​ជា​ម្ចាស់​ផ្ទះ, មេ​ផ្ទះ, ប្រពន្ធ (ព. កា.)។