ឃ្លោក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​វល្លិ​ឡើង​ទ្រើង​ជា​ដំណាំ​ស្រុក​មាន​ផ្លែ​ជា​បន្លែ; មាន ២ យ៉ាង​គឺ មួយ​យ៉ាង មាន​ផ្លែ​បែប​ថូ​ទឹក ហៅ​ថា ឃ្លោក​សាយដៀវ; មួយ​យ៉ាង​ទៀត មាន​ផ្លែ​វែង​ៗ ហៅ​ថា ឃ្លោក​វែង ឬ ហៅ​ត្រឹម​តែ ឃ្លោក​ៗ ប៉ុណ្ណោះ ។

(Gourd): ប្រភេទ​លតាជាតិ​វារ​លើ​ដី ឬ​ឡើង​ទ្រើង​ដុះ​នៅ​តំបន់​ត្រូពិក ។ ផ្លែ​រាង​មូល​ទ្រវែង ស្រដៀង​នឹង​ផ្លែ​ត្រឡាច ។ ផ្លែខ្ចី​ប្រើ​ជា​បន្លែ​សម្បូរ​ដោយ​ជីវជាតិ ។ គេ​អាច​យក​សាច់ និង​គ្រាប់​ប្រើ​ជា​ឱសថ​សម្រាប់​ជួយ​រំលាយ​អាហារ ។

  1. ភូមិនៃឃុំព្រះខែ