ងងូស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) ងូស​ៗ​រឿយ​ៗ : ចុះ​ខ្ជិល​អី​ខ្ជិល​ម៉្លេះ, សព្វ​បើ​ជីរ, ស្លឹក​គ្រៃ, ម្ទេស​ ក៏​មិន​ដាំ​ស៊ី​ដែរ, ចេះ​តែ​ងងូស​ទៅ​សុំ​គេ​ស្ទើរ​រាល់​ថ្ងៃ, មិន​នឹក​ខ្មាស​គេ​ទេ​ឬ ? (ព. ទ្រ. ម.) ។