ចកវ៉កកំប៉ោយស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចកវ៉កកំប៉ោយស (White Crested Laughingthrush) មានទំហំពី ២៦ ទៅ ៣១ ស.ម។ ក្បាល បំពង់ក ទ្រូង និងកំប៉ោយ ពណ៌ស ចំពុះខ្មៅ មានឆ្នូតខ្មៅកាត់តាមភ្នែក។ ទីជំរក៖ គ្រប់ប្រភេទព្រៃ។ ជីវសាស្ត្រ៖ រស់នៅជាហ្វូង ហើយស្រែកលឺខ្លាំង។ របាយ៖ មានវត្តមានពេញមួយឆ្នាំ ហើយសំបូរគ្រប់ទីកន្លែង។ រដូវបន្តពូជ៖ ចាប់ពីខែ កុម្ភៈ ដល់ខែ សីហា៕ ថតដោយ៖ Canon 60D, Len 18-200mm ទីតាំង៖ ឧទ្យានជាតិភ្នំកែប