ចក្ខុ​បត្ថម្ភក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ភក់ បា. ( ន. ) មើល​ក្នុង​ពាក្យ វ៉ែនតា និង ស្នង​ភ្នែក ។