ចក្រពង្ស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ច័ក-ក្រៈពង់ ឬ ច័ក-ក្រ-ពង់ សំ.; បា. ( ន. ) (ចក្រ + វំឝ; ចក្ក + វំស) វង្ស​នៃ​ស្ដេច​ចក្រពត្តិ, វង្ស​នៃ​ក្សត្រ​អ្នក​គ្រប់គ្រង​អាណាចក្រ (គោរម្យ​ព្រះ​បរម​នាម​នៃ​ព្រះ​មហា​ក្សត្រ​ទ្រង់​រាជ្យ​ក្នុង​កម្ពុជ​រដ្ឋ) ។