ចក្រពត្តិ ​និយម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--និយំ ( ន. ) សេចក្ដី​កំណត់, ការ​ទៀងទាត់, ធម្មតា​របស់​ស្ដេច​ចក្រពត្តិ ។ សម័យ​សព្វ​ថ្ងៃ គេ​ប្រើ​ពាក្យ​នេះ សំដៅ​យក​ពួក​មហា​អំណាច​ខ្លាំង​ពូកែ ដែល​វាត​ពង្រីក​អាណាចក្រ​របស់​ខ្លួន​ទៅ​លើ​ប្រទេស​ដទៃ ។