ចក្រភពជប៉ុន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) Japan Empire, Empire du Japon រដ្ឋដែលមានអត្ថិភាពចាប់ពីឆ្នាំ១៨៦៨ ដល់ឆ្នាំ១៩៤៧ (ចាប់ពីសម័យម៉ីជិ ដល់ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី២)។ ចក្រភពនេះរីកចម្រើនដល់កំពូលនាឆ្នាំ១៩៤២ ដោយមានផ្ទៃដីទំហំ ៧៤០០០០០ គម. និងជាមហាអំណាចដែនសមុទ្រដ៏ធំមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលគ្របដណ្ដប់ផ្នែកខ្លះលើទឹកដីបច្ចុប្បន្ននៃប្រទេសចិន រុស្ស៊ី កូរ៉េ បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូល និងប្រជុំកោះក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីភ្វិក។ រាជធានីសំខាន់នៃចក្រភពនេះគឺ តូក្យូ។ ពួកគេគោរពសាសនាសិនតូ (Shintoism) និងប្រើភាសាជប៉ុន។