ចក្រភពបារាំងទីពីរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) second French empire, second empire Français រដ្ឋដែលមានអត្ថិភាពពីឆ្នាំ១៨៥២ ដល់ឆ្នាំ១៨៧០។ ចក្រភពនេះស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់អធិរាជ ណាប៉ូលេអ៊ុងទី៣ និងមានទឹកដីធំទូលាយនាឆ្នាំ១៨៦៧ ដែលគ្របដណ្ដប់លើអតីតដែនដីអាណានិគម ដូចជាប្រទេសអាល់ហ្សេរី កម្ពុជា វៀតណាម ឥណ្ឌា សេណាហ្កាល់ និង ហ្កាបុង។ រាជធានីនៃចក្រភពនេះគឺ ប៉ារីស។ ពួកគេគោរពសាសនាគ្រិស្តនិកាយរ៉ូមកាតូលិក និងប្រើភាសាបារាំង។