ចក្រភពអង្គរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) Angkor Empire, Empire d'angkor រដ្ឋដែលមានអត្ថិភាពចាប់ពីស.វ.ទី៩ ដល់ស.វ.ទី១៥ នៃគ.ស.។ ចក្រភពនេះមានផ្ទៃដីទំហំ ១២០០០០០ គ.ម.២។ អតីតចក្រភពនេះសព្វថ្ងៃក្លាយទៅជាប្រទេសកម្ពុជា លាវ ទៃយ និងផ្នែកខ្លះនៃប្រទេលមីយ៉ាន់ម៉ា និងវៀតណាម។ រាជធានីនៃចក្រភពនេះគឺ យសោធរបុរៈ ហរិហរាល័យ និង អង្គរ។ ពួកគេគោរពសាសនាហិណ្ឌូ សាសនាព្រះពុទ្ធ និងប្រើភាសាខ្មែរបុរាណ សំស្ក្រឹត និងបាលី។