ចក្រភពអាណានិគមព័រទុយហ្កាល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) Portuguese colonial empire, empire colonial Portugais រដ្ឋដែលមានអត្ថិភាពពីឆ្នាំ១៤១៥ ដល់ ឆ្នាំ១៩៩៩ (ដែនដីម៉ាកាវទទួលបានឯករាជ្យ)។ ចក្រភពនេះបានបង្កើតឡើងនូវអាណានិគមដំបូងគេបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ និង ក៏ជាចក្រភពអាណានិគមដែលមានអាយុវែងជាងគេ ព្រមទាំងបានគ្រប់គ្រងផ្លូវសមុទ្រច្រើនជាងគេផងដែរ។ ចក្រភពនេះបានគ្រប់គ្រងទឹកដីអាមេរិកខាងត្បូង (មួយភាគធំនៃទឹកដីប្រេស៊ីល) ផ្នែកខ្លះនៃទ្វីបអាហ៊្វ្រិក និង អាស៊ី។ រាជធានីនៃចក្រភពនេះគឺ លីសបោន (Lisbonne)។ ពួកគេប្រើភាសាព័រទុយហ្កាល់។