ចក្រភពអាណានិគមហូឡង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ប្រវត្តិសាស្ត្រ) Dutch colonial empire, empire colonial néerlandais រដ្ឋដែលមានអត្ថិភាពចាប់បីស.វ.ទី១៧ ដល់ពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៥០។ ចក្រភពនេះ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារការរុករក (Exploration) និង ពាណិជ្ជកម្ម ដូចជាក្រុមហ៊ុនហូឡង់នៃឥណ្ឌាខាងកើត (Compagnie néerlandaise des Indes orientales)។ ឥណ្ឌាខាងកើតនៃហូឡង់ (Indes orientales néerlandaises) គឺប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីសព្វថ្ងៃ។ ទឹកដីអាណានិគមនេះ មាននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ អាហ៊្វ្រិកខាងត្បូង និង ផ្នែកខ្លះនៃអាមេរិកខាងត្បូង។ រាជធានីនៃចក្រភពនេះ គឺអាំស្ទែដាំ (Amsterdam)។ ពួកគេប្រើភាសាហូឡង់។