ចង្កំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) វត្ថុ​មាន​រង្វង់​មូល​គេ​ធ្វើ​ដោយ​ដែក, ដោយ​លោហ​ជាតិ​ផ្សេង​ៗ​ មាន​ស្ពាន់​ជា​ដើម ឬ ដោយ​ប្រាក់... មាន​សណ្ឋាន​ជា​មៀន​សម្រាប់​ដាក់​ស្រោប​ដង​អ្វី​ៗ : ចង្កំ​ដង​កាំបិត, ចង្កំ​ចុង​ដំបង ... ។