ចង្ក្រង់​ស្វា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) តិណជាតិ​មួយ​ប្រភេទ​ដើម​តូច​ៗ ផ្លែ​មូល​ទ្រវែង​ច្រើន​ដុះ​នៅ​ទី​ដី​វាល​ចម្ការ ។