ចង្អួរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) គន្លង​នង្គ័ល​ក្នុង​នាទី​ថ្នាល​សំណាប​ដែល​គេ​បែង​ជា​ជ្រលង : ដើរ​តាម​ចង្អួរ ។ ភាគ​ដី​ក្នុង​ចន្លោះ​ៗ​នោះ​ក៏​ហៅ ចង្អួរ ដែរ : សំណាប​ប្រាំ​ចង្អួរ ។