ចង​សំរោង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ពិធី​មួយ​ប្រភេទ ជា​ឧបកិច្ច​ឲ្យ​ស្រី​មាន​គ័ភ៌​តាំង​នៅ​ល្អ គឺ​ឲ្យ​ប្រកប​ដោយ​សួស្ដី​សិរី​សុខ (ទំនៀម​ក្សត្រិយ៍) ពិធី​ចង​សំរោង ។