ចតុរង្គ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចៈ តុរ៉ង់ ឬ --រ៉ុង សំ. បា. ( គុ. ឬ ន. ) (ដែល​មាន​អង្គ ៤; កងទ័ព​មាន​អង្គ ៤ គឺ កង​ទ័ព​ដំរី, កង​ទ័ព​សេះ, កង​ទ័ព​រថ ឬ​រទេះ, កង​ទ័ព​ថ្មើរ​ជើង ។