ចតុស្ដម្ភ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចៈតុស្ដំ ឬ ចៈ ដុ ស្ដំ សំ.; បា. ( ន. ឬ គុ. ) (ចតុត្ថម្ភ) សសរ ៤; ដែល​មាន​សសរ ៤ ។ សេនាបតី​ទាំង​បួន​ជា​គម្រប់ ៥ នឹង​សេនាបតី​មួយ​ទៀត​ជា​អធិបតី​ជា​អ្នក​សម្រេច​កិច្ច​រាជការ​ផែនដី​ក្នុង​កម្ពុជរដ្ឋ ពី​ក្នុង​សម័យ​បុរាណ ។