ចម្ងាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចំ-ង៉ាយ ( ន. ) ទី​ដែល​ឆ្ងាយ, រវាង​ពី​ទី ១ ទៅ ១ : ផ្ទះ​ខ្ញុំ​មាន​ចម្ងាយ​ប្រហែល ១៥០ ម៉ែត្រ​ពី​សាលា​សង្កាត់ ។