ចាញ់

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ចាញ់
ឡាតាំងយានកម្ម cañ
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /caɲ/


កិរិយាសព្ទ

ចាញ់

( កិ. ) ទីទៃ​ពី​ឈ្នះ, ដុនដាប​ថយ​ពី​គេ : ចាញ់​ហើយ, ចាញ់​គេ​ទៅ​ហើយ ។ បើ​និយាយ​ពី​ល្បែង​ភ្នាល់, ល្បែង​ស៊ី​សង ថា : ខាត​ទុន​ដើម, អស់​ប្រាក់​ដើម ។

នាម

ចាញ់

( ន. ឬ គុ. ) ឈ្មោះ​រោគ​កើត​អំពី​មូស​ខាំ (មូស​មាន​ពិស​មួយ​ប្រភេទ) ឬ អំពី​ទឹក​ដី ឬ​ក៏​ធាតុ​អាកាស ដែល​មិន​គាប់​នឹង​ធាតុ​មនុស្ស : ឈឺ​ចាញ់​, ជំងឺ​ចាញ់, គ្រុន​ចាញ់ ។