ចំបក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​ធំ​មួយ​ប្រភេទ សាច់​ក្នុង​គ្រាប់​ត្រាំ​ទឹក​អំបិល​លីង​ប្រើ​ជា​អាហារ​ក៏​បាន, ធ្វើ​តំណាប់​ក៏​បាន, បុក​ចម្រាញ់​សូន​ធ្វើ​ទៀន​អុជ​ក៏​បាន ។Irvingia malayana Oliv.ex Benn
 2. ភូមិនៃឃុំបឹងបេង
 3. ភូមិនៃឃុំជ្រៃសីមា
 4. ភូមិនៃឃុំហប់
 5. ភូមិនៃឃុំសំពងជ័យ
 6. ភូមិនៃឃុំនាងទើត
 7. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងព្រីង
 8. ភូមិនៃឃុំរូង
 9. ភូមិនៃឃុំថ្មពេជ្រ
 10. ឃុំនៃស្រុកភ្នំស្រួច
 11. ភូមិនៃឃុំកាត់ភ្លុក
 12. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងជោរ
 13. ភូមិនៃឃុំវល្លិ៍សរ
 14. អតីតភូមិនៃឃុំស្រយូវ
 15. ភូមិនៃសង្កាត់ស្រយូវ
 16. ភូមិនៃឃុំសៀមរាប
 17. ភូមិនៃឃុំជីខក្រោម
 18. ឃុំនៃស្រុកព្រែកប្រសព្វ
 19. អតីតភូមិនៃឃុំស្ពានមានជ័យ
 20. ភូមិនៃសង្កាត់ស្ពានមានជ័យ
 21. ភូមិនៃឃុំជ្រៃ
 22. ភូមិនៃឃុំប្រាសាទ
 23. ភូមិនៃឃុំចុងអំពិល
 24. ភូមិនៃឃុំរលួស
 25. ឃុំនៃស្រុកស្វាយជ្រំ
 26. ភូមិនៃឃុំក្រួស
 27. ភូមិនៃសង្កាត់ចេក
 28. ឃុំនៃស្រុកបាទី
 29. ភូមិនៃឃុំពត់សរ
 30. ភូមិនៃឃុំគោកព្រេច
 31. ភូមិនៃឃុំព្រៃខ្លា