ច្រឡំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ គុ. ) ដែល​ចំណាំ​មិន​បាន ព្រោះ​លាយ​ឡំ​គ្នា ។