ច្រាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) វិល​ត្រឡប់​ពី​ចុង​ទៅ​គល់, ពី​ក្រោម​ទៅ​លើ : ច្រាស​ចុង​ជា​គល់ ។ ត្រដាង​ស្លាប​ស្ទុះ​ចូល​ខ្ញាំ : មេ​មាន់​ច្រាស ។ បោស​សម្អាត​ដោយ​ច្រាស, បោស​វាយ​វាត់​ពង្រេច​ពង្រឹល​ស្មៅ​មិន​ឲ្យ​ដុះ​បាន : បោស​ច្រាស, បោស​ច្រាស​គ្រវាស​អារាម ។ ស៊ី : ហ៏​ច្រាស​ចុះ ! (ព. ទ្រ. , ព. ម.) ។

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​ជម្រះ​សម្អាត ។