ច្រែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) (ម. ព. កញ្ច្រែង) ។