ឆ្លាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ត្រី​មួយ​ប្រភេទ មាន​ធ្មេញ​ដូច​រណារ​មុត​ណាស់ : ឆ្លាម​ច្រើន​តែ​នៅ​ក្នុង​សមុទ្រ ។