ឆ្វេង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ទទៃ​ពី​ស្ដាំ ។ មនុស្ស​ឆ្វេង គឺ​មនុស្ស​ដែល​និយាយ ឬ​ធ្វើ​ការ​មិន​ចុះ​បែប ។