ជម្រះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជំ-រះ ( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ជ្រះ, ឲ្យ​ស្អាត, ធ្វើ​ឲ្យ​ដាច់​ស្រេច : ចៅ​ក្រម​ជម្រះ​ក្ដី ។