ឈូងសមុទ្រថៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. Gulf of Thailand