ឈើត្រាច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំគោកបន្ទាយ