ឈ្នះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ឈ្នះ
ឡាតាំងយានកម្ម chnĕəh
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /cʰnĕəh/


កិរិយាសព្ទ

ឈ្នះ

( កិ. ) មាន​ជម្នះ, ប្រកប​បាន​ពី​លើ​គេ : ឈ្នះ​ក្ដី, ឈ្នះ​សត្រូវ, ឈ្នះ​ល្បែង ។